Welkom

Wij zijn de vereniging van (oud-)MRE-studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, onderdeel van TIAS.

Het belangrijkste doel van deze vereniging is het waardevolle MRE-netwerk in stand te houden door o.a. bijeenkomsten te organiseren met een educatief en sociaal karakter. Daarnaast speelt de uitwisseling van (markt-)kennis een belangrijke rol.

DE VOLGENDE ACTIVITEIT IS OP Donderdag   5 juni 2008  !!

Dan is er weer de jaarlijkse ledenvergadering in Eindhoven met een goed spreker en diner.

 

Nieuws